Sự Bình Đẳng Xuất Phát Từ Tư Tưởng

Immediately :

00:00
Tôi cho rằng bình đẳng giới có nghĩa là “ nam nữ như nhau “. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bình đẳng là chia đôi việc nhà , chia đôi việc kiếm tiền hay chia đôi quyền hạn. Sự phân công công việc giữa vợ và chồng cần dựa trên khả năng cũng như điều kiện của từng người . Ai trội hơn về việc gì thì nên đảm nhận việc đó, không mặc định ai có quyền hơn ai. Cả hai cần tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển tiềm năng vốn có. Vẫn có người nghĩ rằng trong gia đình người chồng được ra ngoài kiếm tiền còn người vợ chỉ được ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái... theo tôi điều này không hợp lý vì vợ hay chồng đều có cơ hội đi làm kiếm tiền, làm giàu cho gia đình một cách chính đáng. Đối với tôi giữa vợ và chồng ai kiếm được nhiều tiền hơn không quan trọng. Miễn sao cả hai biết dung hoà , biết san sẻ với nhau trong mọi việc để cuộc sống gia đình trở nên an vui nhất. Người xưa có câu “ thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn “ tôi thấy câu nói này rất hay. Chỉ khi vợ chồng có sự tôn trọng lẫn nhau, biết thông cảm, quan tâm , đồng lòng trong mọi việc thì sẽ không có sự bất bình đẳng nào cả.
  • Sự bình đẳng
  • PieperSTAR

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận