[Sưu tầm]

Immediately :

00:00
"Có câu nói thế này: Đừng hiểu chuyện quá sớm, đừng trải đời quá sâu, đừng yêu quá sâu đậm, đừng ngủ quá muộn, đừng ăn quá no, đừng quá tốt với người khác, đừng tin tưởng quá nhiều...!"
  • [Sưu tầm]
  • Giair trí
  • cuộc sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận