[Sưu tầm]

Immediately :

00:00
"Có câu nói thế này: Đừng hiểu chuyện quá sớm, đừng trải đời quá sâu, đừng yêu quá sâu đậm, đừng ngủ quá muộn, đừng ăn quá no, đừng quá tốt với người khác, đừng tin tưởng quá nhiều...!"
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • [Sưu tầm]
  • Giair trí
  • cuộc sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận