TA CÓ HẸN VỚI THÁNG 5 😊😊

Immediately :

00:00
Tháng 5 đến, lòng mỗi người sẽ có những tự tình, cảm xúc riêng. Với ai đó, tháng 5 là những ngày lúa chín thơm nồng, nắng cháy da, là một nỗi buồn chia li của tuổi thanh xuân tươi đẹp, hay là nỗi khắc khoải mong chờ. Rồi tháng năm lại qua đi nhưng sẽ trở lại và ta sẽ còn có hẹn với tháng năm!!
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • tháng năm

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận