Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...
Người khôn người đến chốn lao xao...

Immediately :

00:00
30/4 năm ấy ...Bình Thuận ...quê tôi...chỉ có nắng gió...

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận