Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...
Người khôn người đến chốn lao xao...

Immediately :

00:00
30/4 năm ấy ...Bình Thuận ...quê tôi...chỉ có nắng gió...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận