Tại sao con người lại không thể duy trì thói quen?

Immediately :

00:00
Chiết khấu thời gian Hyperbol là muốn kết quả gần có thể thấy được thay vì những kết quả không xác định trong tương lai.
  • Ảnh: Pinterest. Nguồn bài viết: Hello Habits - Một chỉ dẫn sống tốt hơn. Tác giả: Sasaki Fumio
  • Thanh Yên
  • helloaudiomorning
  • Sống Tích Cực Mỗi Ngày
  • hello habits
  • Sasaki Fumio

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận