Tấm infographic cho thấy tất cả những người đã sống và mất trên Trái Đất

Immediately :

00:00
> 140 triệu người sinh ra mỗi năm > 7 tỷ người đang sống trên trái đất bây giờ > 57 triệu người qua đời mỗi năm (mỗi chấm tượng trưng 10 triệu người) > Ước tính 108 tỷ người đã sinh sống trên Trái Đất Kết luận: 6% những người đã sống trong 200,000 năm trở lại đây vẫn còn sống đến ngày hôm nay.
  • infographic
  • Anph
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận