Tặng 30Pi cho 1 bạn đoán trúng tên món ăn này 👏🏻

Immediately :

00:00
Do đợt trước cả nhà chưa ai đoán trúng, nay Linh đố tiếp, mọi người ráng trúng nhận Pi nha 😘
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận