TẬP IV: THAY TRỜI TRỊ DÂN – Năm Canh Thìn
(1400)-CHƯƠNG 1

Immediately :

00:00
"Dân chúng yêu quý những ai sống đúng đạo làm người. Cũng như đại dương có thể nâng đỡ thuyền mà cũng có thể làm cho thuyền lật nhào, thì dân chúng cũng có thể nâng đỡ hay lật đổ ngôi cửu ngũ53 như thế. Trời phù giúp cho những người đức hạnh, nhưng ý Trời không phải lúc nào cũng thấy trước được. Nếu người ta không xứng đáng với sự phù trợ ấy, thì ý Trời đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào". NGUYỄN TRÃI (KHUYÊN NHỦ THÁI TỬ)
  • VẠN XUÂN YVELINE FÉRAY

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận