Thả thính 14-2.

Immediately :

00:00
Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bát cơm, chỉ cần anh ăn một bát đầu tiên, em sẽ ăn nốt chín trăm chín mươi chín bát còn lại 😌😌 để anh đỡ phải hỏi em đã ăn cơm chưa :)))
  • valungtung
  • 14-02
  • thạ thính

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận