Tha thứ..cho người đã làm bạn tổn thương..là món quà dành cho họ..lãng quên họ..là món quà dành cho chính mình 😂

Immediately :

00:00
  • PiepMe
  • Album

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận