Thằng con nằm bệnh viện mà hớn hở😁

Immediately :

00:00
Lần đầu tiên nó phải nằm viện mà do bệnh viện nhi này mới xây to sạch, có nhiều trò chơi cho con nít, chú bác sĩ còn biết dụ kẹo khi khám nên nó khoái hơn đi học 😂

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận