THẮNG THUA TRONG CUỘC SỐNG ...

Immediately :

00:00
Nếu như mất đi bạn, được cả thế giới cũng để làm gì?   >> Tranh cãi với khách hàng. Bạn thắng rồi. Khách mất đi. >> Tranh cãi với đồng nghiệp. Bạn thắng rồi. Đoàn đội tiêu tan. >> Tranh cãi với người nhà. Bạn thắng rồi. Tình thân biến mất. >> Tranh cãi với bạn hữu. Bạn thắng rồi. Bạn hữu dần xa. >> Tranh cãi với vợ / chồng. Bạn thắng rồi. Tình cảm nhạt phai. >> Tranh cãi với bất kỳ ai. Bạn thắng rồi thì sao??? Thắng có nghĩa là bạn THUA??? Hãy tranh cãi, tranh đấu với chính bản thân. Nếu tự thắng Bản thân sẽ trở thành người: Từ Bi, Khiêm Tốn, Bao Dung, Độ Lượng… thì lúc đó bạn mới thật sự “THẮNG”.
  • kỹ năng sống
  • Giá trị cuộc sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận