Thành công & Hạnh phúc

Immediately :

00:00
"Thành công là một hành trình, chứ không phải điểm đến" Ben Sweetland Thành công, là tiêu chuẩn mà người trẻ nào cũng mong muốn và khao khát? Để thành công rồi, ta mới hiểu hạnh phúc người thành công: được vinh danh, khen ngợi, được nhìn ánh mắt ngưỡng mộ. Cảm giác hạnh phúc mà người chưa thành công, không thể nào cảm nhận được. Nhưng cuộc sống đâu có những khoảnh khắc đó, hạnh phúc cũng đâu kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Có những điều ta không thích: về tới gia đình, người thân không quan tâm đến sự thành đạt... Cái giá của thành công là đánh đổi hạnh phúc hay sao? Hay ta có thể vừa thành công vừa hạnh phúc? Nếu được, làm như thế nào?

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận