🌈Thanh Xuân …

Immediately :

00:00
Thầy tôi từng nói: “Thanh xuân là tiền vốn đắt nhất của mỗi người…” Tôi nhận ra tôi đã tiêu phí tiền vốn của mình quá nhiều rồi. Nhưng thanh xuân rồi sẽ qua đi, thời gian làm gì có chuyện đợi người chứ…

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận