🌈Thanh Xuân …

Immediately :

00:00
Thầy tôi từng nói: “Thanh xuân là tiền vốn đắt nhất của mỗi người…” Tôi nhận ra tôi đã tiêu phí tiền vốn của mình quá nhiều rồi. Nhưng thanh xuân rồi sẽ qua đi, thời gian làm gì có chuyện đợi người chứ…
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận