Thanh xuân .....

Immediately :

00:00
Mỗi người đều có thanh xuân Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc Mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận P/s: ( thanh xuân chớp mắt đã già Chớp qua chớp lại hết bà thanh xuân )
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận