Thật là khó hiểu

Immediately :

00:00
Tại sao nó có thể lên đó được nhỉ...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận