Thật sự ĐUỐI …

Immediately :

00:00
Nhìn mặt vậy thôi chứ rất là đuối suốt cả đêm qua không ngủ được vì con gái sốt cao, 90% là dính Covid mà test vẫn chưa lên. Giữ cho con 2 năm ở nhà, mẹ hạn chế hết mức, đi học lại 1 tuần là trong lớp dính mấy ca. Mẹ cũng chuẩn bị tinh thần … chuyện gì đến thì đến thôi.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận