The Cube Clock

Immediately :

00:00
Đồng hồ đâu có cần tròn heng! Cơ mà thằng này nó báo thức thì đâu có dám đập nó! Chắc thời buổi này phải lớn tiếng kêu nó “im đi” là snooze và “câm đi” là stop quá?!
  • Lifestyle
  • Concept
  • Design

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận