Thế hệ tồi tệ là có thật..

Immediately :

00:00
Vừa sinh ra là gặp virus SARS. Vừa lên mẫu giáo là gặp virus H5N1. Vừa lên cấp 1 là gặp virus A/H1N1. Vừa lên cấp 2 là gặp virus MERS. Muốn lên cấp 3 thì phải thi chuyển cấp đến 9 môn. Đến năm quyết định tương lai thì gặp virus Covid-19. Vừa nghe vẫn được hỗ trợ ôn thi đầy đủ, đúng hạn và háo hức đi học lại để chuẩn bị thi thì gặp thêm pha xử lý đi vào lòng đất của chị Nhung 🙂 — Theo Sài Gòn của tôi
  • nCoV
  • Corona

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận