Thế nào là một cuộc đời đáng sống?

Immediately :

00:00
Mọi định nghĩa và châm ngôn đều mang tính tương đối. Tại thời điểm này có thể đúng nhưng tại thời điểm khác đã không còn phù hợp. Hãy tự định nghĩa cuộc đời của bạn.
  • Ảnh: Pinterest. Nguồn bài viết: Dân trí.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Thanh Yên
  • Sống Tích Cực Mỗi Ngày
  • helloaudiomorning
  • niềm tin
  • Bài học
  • một cuộc đời đáng sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận