THẾ NÀY THÌ AI DÁM LÀM ĐỒ KÉM CHẤT LƯỢNG NỮA 😉

Immediately :

00:00
Năm 1920, những ống bê tông đúc sẵn được phát minh tại Canada có khả năng chịu tải trọng tới 21.300kg. Tuy nhiên, do cơ chế thử nghiệm chưa được phát triển, mọi người đã làm cách này để kiểm tra và người ngồi bên trong ống không ai khác chính là nhà phát minh!
  • Vui vẻ
  • giải trí
  • phát minh mới

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận