THẺ XANH

Immediately :

00:00
Nhiều người mơ ước có "thẻ xanh" lắm. Trong thời đại covid này thì đây mới là "thẻ xanh quyền lực"
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận