Thì ra từ trước shop này bán quần áo toàn bắt ăn luôn trong cửa hàng..

Immediately :

00:00
..đây là biểu hiện của sự lươn lẹo.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận