Thích mèo.

Immediately :

00:00
Con bạn tôi viết: Ba con là người rất thích mèo, mèo mướp, vàng, nga, mỹ gì cũng được. Điều kiện khó khăn, mỗi lần mua mèo, không đủ mua nguyên con, Ba chỉ mua 5 lạng đến 1kg thôi. Mẹ còn nói, ba rất thích mèo mở nữa.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận