THỜ Ơ THER

Immediately :

00:00
Ai ghét mưa vì mưa làm Ai nhớ Mỗi lần mưa ai chỉ muốn ơ thờ. Con ngõ nhỏ kèn hồng hoa rơi cánh Có những người những lời hứa sánh đôi. Ai ghét mưa vì mưa làm ai đắm Đắm trong tình, trong đôi mắt huyền em. Ai ghét mưa cho giọt nghiêng giọt ngả Giọt thưa, giọt dầy làm ướt khóe mi. ai ghét mưa vì phố buồn không nắng những giọt ngâu đau rát đắng cay lòng. ai ghét mưa thôi xin ai đừng trách chỉ trách tình này cách trở sông sâu. 𝓓𝓪𝓶 𝓝𝓰𝓸𝓬 𝓓𝓲
  • Đàm Ngọc Di

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận