Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khó có thể cản ngăn, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn bóng ảnh

Immediately :

00:00
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khó có thể cản ngăn, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn bóng ảnh Tháng năm tráng chí hiểu thiên mệnh, thành bại cũng chẳng dám nghỉ ngơi. Đời người mải miết theo đuổi giấc mộng chẳng dừng chân, thành công vẫn bước tiếp, vấp ngã lại đứng lên. Sóng vạn trượng gầm gào nào ai biết trước? Sự đời đổi thay mấy người hay? Trước mắt mịt mùng, đường giữa ngả mới quen nhau, khi đến thật đường hoàng, lúc đi chớ lặng lẽ.
  • piepme
  • pieplive
  • anonystick

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận