THÓI QUEN

Immediately :

00:00
Làm việc gì đó mỗi ngày, sau một thời gian nó trở thành thói quen. Duy trì thói quen lâu ngày nó sẽ trở thành tính cách. Nhiều tính cách ghẹp lại sẽ ảnh hưởng đến số phận. Cuộc sống do ta tạo nên 10%, 90% còn lại là do bạn suy nghĩ và cảm nhận. Vậy, bạn tin vào số phận hay bạn tin rằng số phận là do chính bạn tự quyết định? Nếu biết thói quen xấu, bạn có tìm cách thay đổi không? Nếu biết thói quen khó bỏ, bạn quyết tâm bỏ bằng cách nào? Nếu biết thói quen cản trở tương lai, bạn dốc mình làm sao để nắm bắt tương lai tươi sáng? Nếu biết thói quen khó mang lại hạnh phúc, bạn tự tìm nghị lực hay trông cậy vào người khác? Nếu nếu nếu ....
  • Thói quen
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận