Thứ không thiếu lại miễn phí nhất bây giờ là: Lời khuyên.

Immediately :

00:00
Thứ không thiếu lại miễn phí nhất bây giờ là: Lời khuyên. Người người khuyên, nhà nhà khuyên,... khiến thêm khó phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Hãy hiểu biết khi nói, Cẩn trọng khi nghe
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận