THU TRONG TIẾC NUỐI
Sáng tác : Joseph Nguyen ( Quốc Hải )
Ca sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
..." Theo lá thu bay bay Người con gái tôi yêu Người con gái tôi thương Đã cùng thu xa mãi khi chiều buông..."
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepLive
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên
  • Livestream
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận