THUA ...

Immediately :

00:00
Bạn nghĩ sống ở đời ta thắng nhiều hay THUA nhiều hơn? Tại sao ai ai cũng muốn thắng? Vậy thì ai sẽ là người THUA? THUA sẽ mãi là thua chăng? Bạn có bao giờ nghĩ THUA là thắng không? Bạn có bao giờ nghĩ rằng THUA mới chính là động lực tiếp sức ta cố gắng hơn mỗi ngày? THUA mới giúp ta cảm, hiểu, khám phá, ... được sứ mệnh của chính mình? Bạn lo sợ THUA mỗi ngày hay đang sẵn sàng đương đầu với nó? THUA THUA THUA ... để rồi THẮNG lâu dài, THẮNG với chính mình.
  • Thắng thua
  • Thắng
  • THUA
  • Guten Morgen
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận