Thuật xử thế của người xưa - phần 1 - tác giả Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN

Immediately :

00:00
Những câu chuyện xưa luôn cho Kara những bài học ý nghĩa. Kara xin phép đọc cuốn sách Thuật xử thế của người xưa và chia sẻ với các bạn. Vẫn là 9 phút định mệnh. Kara đang ghi thì xem điện thoại đã bị ngưng ghi lúc 9 phút . Anh Phong đã mở cho Kara ghi âm được 30 phút mà chắc do điện thoại tự tắt. Mà Kara không có thời gian rảnh nhiều nên mình post trước. Kara sẽ đọc hết cuốn sách này trong vài ngày tới nên hi vọng các bạn không phiền.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận