Thương lắm quê tui😔😔😔

Immediately :

00:00
Tiền Giang khát nước trong những ngày hạn mặn😭
  • Một con kênh chảy qua xã Bình Phan (H.Chợ Gạo, Tiền Giang) cạn trơ đáy
  • Người dân ở H.Gò Công Đông tưới nước với hy vọng cứu được vườn hành đã bị vàng lá
  • Đại đức Thích Từ Tâm, chùa Trường Bình (xã Bình Phan, H.Chợ Gạo) múc những xô nước ngọt còn sót lại trên một con kênh để tưới cây. Trạm bơm Bình Phan cũng ngưng chạy vì không có nước
  • Cánh đồng ớt cháy khô vì thiếu nước tưới ở Gò Công - Tiền Giang.
  • Người dân xã Tân Thành (H.Gò Công Đông) chờ lấy nước ngọt tại một vòi nước công cộng của xã về dùng.
  • Cánh đồng lúa bị cháy vàng do hạn.
  • PiepMe
  • Tiền Giang
  • Hạn mặn

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận