TÌM VIỆC HAY – CÓ NGAY PIEPJOBS

Immediately :

00:00
🥳Covid đi rồi, tìm việc mới thôi!!! Mỗi mùa xuân qua là tin tuyển dụng càng nhiều, bạn đã có lựa chọn nào mới mẻ, phù hợp cho mình chưa? ✨Quẹo lựa ngay – việc hay – lương tốt – tại piepjobs.vn.✨ 🎯ỨNG TUYỂN KẾ TOÁN 1. Kế Toán Trưởng: https://piepjobs.vn/bankus-tuyen-dung-ke-toan-truong-fjob1fO36tC8QC.html 2. Nhân Viên Dự Toán: https://piepjobs.vn/nhan-vien-du-toan-fjobfqVokBCx2A.html 3. Kế Toán Kho: https://piepjobs.vn/ke-toan-kho-fjobqGx5PV3ODG.html 4. Kế Toán Nội Bộ: https://piepjobs.vn/ke-toan-noi-bo-fjobBiifsPifhZ.html 5. Kế Toán Viên: https://piepjobs.vn/tuyen-dung-ke-toan-vien-fjobKcCWD6rZi1.html 🎯ỨNG TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH 1. Nhân Viên Tư Vấn: https://piepjobs.vn/nhan-vien-tu-van--fjobyTpjeti2Jv.html 2. Chuyên Viên Chăm Sóc Dự Án: https://piepjobs.vn/chuyen-vien-cham-soc-du-an-fjobg0QjWrk7Nm.html 3. Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng: https://piepjobs.vn/vietcredit-tuyen-dung-chuyen-vien-tu-van-tin-dung-fjob0LpjluClh3.html 4. Nhân Viên Tư Vấn Chốt Đơn: https://piepjobs.vn/tuyen-dung-nhan-vien-tu-van-chot-don-fjob4Gm6clCtn7.html 5. Trưởng Nhóm Kinh Doanh: https://piepjobs.vn/truong-nhom-kinh-doanh-di-lam-ngay-fjob4g7OjkAmiJ.html 6. Nhân Viên Tư vấn Kỳ Nghỉ: https://piepjobs.vn/tu-van-vien-ky-nghi-fjoblEiJyiGNK3.html 7. Tổng Đài Viên Kỳ Nghỉ: https://piepjobs.vn/tong-dai-vien-ky-nghi-fjob9SCh3t7gYc.html 🎯ỨNG TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING 1. Nhân Viên Content Creator: https://piepjobs.vn/nhan-vien-content-creator-fjob71IzdN6ZhM.html 2. Chuyên viên Content Marketing: https://piepjobs.vn/chuyen-vien-content-marketing-fjobXE90Vg6Krd.html 3. SEO Senior: https://piepjobs.vn/seo-senior-fjobAmyMWtPUm0.html 4. Video Editor: https://piepjobs.vn/trusted-media-tuyen-dung-video-editor-fjob46Zh7HtW9f.html
  • PiepMe
  • PiepJobs
  • việc làm
  • tuyển dụng
  • đổi việc
  • cơ hội mới
  • ứng tuyển ngay
  • kế toán
  • nhân viên kinh doanh
  • Marketing

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận