Tin tưởng chính mình...

Immediately :

00:00
Bạn có thể lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh để hoàn thiện và thành công trên con đường mình đã chọn. Đừng để những điều đó chi phối hay làm bạn dao động quyết định của bản thân.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận