TÌNH CHA ( không hay nhưng đó là tình cảm của tớ dành cho người đã lo cho anh em mình :

Immediately :

00:00
những ngày vắng mẹ chỉ còn CHA , người đã lo cho con giấc ngủ , lo con ăn , con mặc , lo việc học việc nhà ..... tất cả mọi thứ người đã hi sinh để mấy anh em nên người
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận