Tôi Chưa Có Mùa Xuân
Tác giả: Châu Kỳ

Immediately :

00:00
Hai mươi mấy tuổi đời ai đón ai mời tôi chưa muốn trao lời. Bản đàn xuân lã lơi tơ lòng đang rối xuân đến thêm buồn thôi
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Hoàng Tuấn
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận