Tôi là chuyên viên tâm lý

Immediately :

00:00
Tôi đủ nghề hết nên gọi tôi là biên tập viên, biên kịch hay chuyên viên tâm lý đều đúng. Khổ luyện bao năm đến lúc phi ra xã hội chiến đấu với bệnh tâm lý được rồi nè Mục tiêu: diễn giả truyền cảm hứng, mà hứng chưa thấy mà ai nghe xong tụt mood vì sợ luôn kkk

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận