/TRÀ BA ĐẠO, NGƯỜI MỘT KIẾP/

Immediately :

00:00
Đêm buồn quá, nghe vài đoạn nhạc Hoa cổ, đặt bút tuôn suy ngẫm Nhân sinh... giống như một tách trà. Kẻ thưởng trà chưa chắc đã hiểu trà. "Nhất khổ, nhị cam, tam hồi vị" Tam đạo trà, trà kính ba chén. Chén thứ nhất: Đắng khổ tựa cuộc đời Một đời dài như vậy lại luôn bắt đầu bằng chữ "Đắng". Chén thứ hai: Khổ tận cam lai Nếm trải đủ đau khổ rồi thì ngọt bùi sẽ đến. Mỹ vị của nhân gian là cái ngọt ở phía sau cái đắng. Chén thứ ba: Hồi vị Trải qua hết chua chát đắng cay ngọt bùi sẽ có lúc bình tâm mà ngẫm lại. Đời người cũng như trà - đắng trước ngọt sau, khổ trước sướng sau. Nhân sinh uyển chuyển, trăm vị đắng cay ngọt bùi. Trà có ba đạo, có thưởng ra được hết ba đạo này không lại tùy vào từng người. Có kẻ thưởng trà, trăm chén cũng chỉ thưởng ra được một vị đắng. Trà ba đạo, người một kiếp. Chưa kịp uống đến chén thứ hai đã hết rồi. Một đời nói là dài lại dài vỏn vẹn chén thứ nhất. Có bắt đầu mà không thấy hồi kết. Là "Nhất khổ"...
  • PiepMARK
  • Tênh DECOR & TEA
  • Trà

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận