TRÁCH NHIỆM

Immediately :

00:00
Câu nói rất hay mà tôi đọc được từ một tác giả mà tôi rất thích: "Cuộc sống là một món quà, và nó cho chúng ta đặc ân, cơ hội, và trách nhiệm trao tặng lại điều gì đó bằng cách trở nên lớn lao hơn."-Tony Robbins Ở mỗi người được sinh ra đã là một kì tích cho sự đấu tranh không ngừng nghĩ để có thể đến được với cuộc sống nhưng trong quá trình lớn lên và phát triển ở một độ tuổi nhất định mọi người sẽ nhận ra được một thứ là "Trách Nhiệm". Trách nhiệm là việc mà mỗi người phải làm và phải có ý thức với những việc làm đó. Trách nhiệm luôn là một gánh nặng nhưng nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong quá trình phát triển. Người sống có trách nhiệm sẽ được người khác tôn trọng và sẽ dễ dàng đạt được thành công. Trách nhiệm có thể kể đến là trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đối với mỗi cá nhân trách nhiệm là một điều thiết yếu cần phải có trong mỗi con người. Người sống có trách nhiệm họ sẽ luôn luôn chủ động trong mọi việc, tự tin phát triển bản thân mình, dám làm những điều mình muốn và sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm về những việc đã làm mà không đổ lỗi hay đùn đẩy cho bất kỳ ai. Càng sống có trách nhiệm tôi càng nhận ra được giá trị của bản thân luôn cố gắng,phấn đấu để trở nên lớn lao hơn để có thể trao tặng một điều gì đó cho xã hội.
  • PieperSTAR
  • Trách nhiệm

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận