Trần Phương &Âm Nhạc Piep Me 🎶

Immediately :

00:00
Dưới Những cơn mưa chiều ,gợi lại cho ta nhớ về những kỷ niệm một thời của tình yêu cùng người ấy. Đi dưới những cơn mưa và như trong lòng vẫn thường nói .Mưa ơi! Thôi đừng rơi☔🌨
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • Âm nhạc PiepMe
  • âm nhạc và cuộc sống
  • Ca sĩ Trần Phương

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận