Trần Phương 🎶

Immediately :

00:00
Cám ơn Một Niềm Đau🎷 Cám ơn đời một sớm mai thức giấc Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Cám ơn chiều mây âm thầm quên trôi Làm cơn mưa giăng lối nhỏ em về 🚶
  • âm nhạc và cuộc sống
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepMe
  • PiepLive

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận