Trò chơi thị giác

Immediately :

00:00
1. Nhìn vào nốt đỏ trên mũi cô gái 10 giây, 2. Nhìn vào tường chớp mắt 3 cái. 3. Quay lại đây comment điều bạn thấy. Chúc vui ;)
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận