Trời hổng cho thì có đâu mà bỏ =)))

Immediately :

00:00

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận