Trưa nóng quá

Immediately :

00:00
Uống nước mát giải nhiệt thôi cả nhà ơi, nóng quá ngoài trời chắc cũng 37-38 độ chứ không ít.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận