"Từ chối"

Immediately :

00:00
Cách xử lý khéo léo của bạn khi khách hàng từ chối.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận