Tuổi thơ dữ dội của tôi.

Immediately :

00:00
Trưa nắng không bao giờ ngủ , Đầu không đội nón , chân không mang dép .Đi qua nhà mấy đứa hàng xóm rủ chúng nó đi chọc chó ,cho chó rượt chơi.Mà ngày xưa chọc nó , chưa bị nó cắn . Giờ lớn rồi , bỏ lâu rồi mà lại bị chó cắn hai lần .Kkk.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận