TUỔI TRẺ

Immediately :

00:00
... không lười ... không nhát ... không sợ ( té, ngã, vấp, ...) ... không bỏ cuộc ...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Tuổi trẻ
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận