Tượng Steve Jobs ở bảo tàng tượng sáp Bà Nà

Immediately :

00:00
Mùa này đi Bà Nà là hết sảy các bạn ôi, núi cao xanh mát, ko quá đông đúc, lại còn có hàng ngàn địa điểm để sống ảo nữa.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận