TUYỂN DỤNG - LẬP TRÌNH VIÊN

Immediately :

00:00
🎯ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 134/1/19 Cách Mạng Tháng, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 💰Mức lương: 15 - 20 triệu 👍ỨNG TUYỂN NGAY: 1. LẬP TRÌNH VIÊN ANDROID: https://piepjobs.vn/lap-trinh-vien-android-formaRMaoQmBbM.html 2. LẬP TRÌNH VIÊN IOS: https://piepjobs.vn/lap-trinh-vien-ios-formhNbohkbFUz.html 3. LẬP TRÌNH VIÊN PHP: https://piepjobs.vn/lap-trinh-vien-php-form7kuH8bFpTk.html
  • Tuyển dụng
  • Lập trình viên
  • ios
  • android
  • PHP
  • QUEENB
  • TP.HCM
  • QUẬN 3

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận