Ừ. Tao là Robot đây, vừa lòng m chưa =)))

Immediately :

00:00
🤣🤣🤣
  • Giải trí
  • Thông tin hay
  • chia sẻ để mạnh mẽ hơn

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận